Plug in kiếm thế cập nhật ngày 10-10-2010

Cập nhật đến ngày 10/10/2010

 

– Fix lỗi

– Sẽ có tính năng mới trong version mới

– Thêm chức năng tự đọc thư, lấy tiền, lấy vật phẩm Ctrl + I

Cập nhật đến ngày 29/09/2010

– Thêm chức năng Ctrl + S : Stop All

Cập nhật đến ngày 27/09/2010 – fix lỗi cho Thỏ Ngọc ăn

…………………………

Cập nhật đến ngày 20/09/2010:
– Sửa lỗi đổi vật phẩm Event, cho Thỏ Ngọc ăn
– Sửa lỗi lag di chuyển
– Sửa lỗi HLVM, ko đánh quái trụ PLHS
– Sửa lỗi Săn Hải tặc: ko trả nhiệm vụ
– Sửa lỗi BVĐ các bản đồ 5x, 7x
– Sửa lỗi tự động trả lời
– Bổ sung thêm về thành ghép HT, sửa đồ khi train full rương
– Bổ sung thêm di chuyển theo hành trình để Đoán hoa đăng (Alt+8).
– …

Cập nhật đến ngày 14/09/2010:
Hỗ trợ Event Trung Thu:
+ Phím tắt: Alt+6 để Bật / Tắt ép bánh Trung thu tự động, tình trạng Bật có 2 chế độ: Bật 1: Ép bánh thường, Bật 2: Ép bánh đặc biệt.
+ Trồng cây: Ctrl+P (Nhặt đồ)
+ Thỏ Ngọc: thì cứ đi train, hiện tại đã hỗ trợ nhưng chưa test kỹ (vì boss ít mà lại chết ko có NPC Thỏ Ngọc, pó tay)
Các Bạn test sớm và có ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh.

Cập nhật đến ngày 14/09/2010:
– Cập nhật theo phiên bản Game 2.0.1 (chưa biết đủ chưa, nhưng mới phát hiện lỗi Bản đồ) Mới cập nhật lại
– Sửa lỗi HLVM: tìm còn bỏ sót QAT.
– Sửa lỗi Săn Hải tặc.

DOWNLOAD


Hướng đẫn sử dụng Plugin

 

=”======================================
* Bấm END hiện Toolbar như sau
(Di chuyển chuột lên từng icon để biết chức năng của từng cái)


* Bấm F12 để xem hướng dẫn sử dụng:
Một số chức năng cơ bản:
– Ctrl+B: Thiết đặt BVD
– B: Bất đầu chạy BVD (bấm B 1 cái nữa là kết thúc)
– Ctrl+3: Săn HT (hay chủ key chat tại kênh Tổ đội: wanted)
– Ctrl+M (luôn bật): Tự động trả lời, tự động chọn menu khi click NPC
– Shift+X hay X: Ghép HT
– Ctrl+1: Đào kho báo (Nếu có PT thì đào theo nhóm, chủ key nhặt hết. không có PT thì đào kho báo bình thường)
– Ctrl+Q: Theo sau
– Ctrl+P: nhặt đồ siêu tốc
– Chức năng HLVM tự động kích hoạt khi bạn vào map đi HLVM
– Ctrl+A: Tự mua và sử dụng TL HL giảm giá

Tất cả chức năng được hướng dẫn rõ trong F12, nên mình chỉ nói rõ hơn về chức năng “Điều khiển từ xa”
VD:
– Nếu bạn muốn tất cả các acc trong pt chuyển thành chiếu đấu thì tại kênh tổ đội bạn chat: pk phe (tương tự pk off: luyện công …)
– Nếu muốn tất cả acc đi săn HT thì tại kênh tổ đội bạn chat: wanted

* Nếu muốn làm mới lại plugin nào thì bấm phím U rồi chọn cái plugin để reload (làm mới)
=”============================================

Một số tùy chỉnh mở rộng

* Chức năng lọc đồ mặc định sẽ giữ lại CM>20 để chỉnh lại
– Mở file \interface\btssl_autofight\auto_fight.lua tìm dòng
CODE
(((tbM.szName =”=” “deadlystrikeenhance_r”) and (tbMASS[1].tbValue[1] > 20)) or

Thay số 20 thành số khác
CODE
(((tbM.szName =”=” “deadlystrikeenhance_r”) and (tbMASS[1].tbValue[1] > 15)) or

* Để hiện EXP và Bạc
– Mở file \interface\sprTools\AutoReply.lua tìm dòng
QUOTE
if nDkn > 1999 then

Thay số 1999 thành số 0
QUOTE
if nDkn > 0 then
Tương tự:
CODE
if nBk > 199 then

Thay bằng
CODE
if nBk > 0 then
* Bỏ thoát game khi đứng yên 13 phút
– Mở file \interface\sprTools\miniclock.lua tìm đoạn
CODE
if (nTimeCount > 13) then
Exit()
end

Thay bằng
CODE
if (nTimeCount > 13) then
–Exit()
end
Muốn bỏ sử dụng Vật phẩm nào khi nhấn Ctrl+P
– Mở file \interface\sprTools\AutoPick.lua tìm và thêm — cái nào mình không muốn sử dụng
self:UseItems(18,1,252,1) — Rương tranh đoạt lãnh thổ
self:UseItems(18,1,193,1) — Túi quân hưởng (90)
self:UseItems(18,1,285,1) — Túi quân hưởng (110)
self:UseItems(18,1,336,1) — Túi quân hưởng (130)
self:UseItems(20,1,484,1) — Linh kiện cơ quan
self:UseItems(18,1,71,1) — Tu su dung Bạch Câu Hoàn
–self:UseItems(18,1,263,1) — Bách Bộ Xuyên Dương Cung
–self:UseItems(18,1,264,1) — Hình Thiên Chiến Bào
–self:UseItems(18,1,265,1) — Hành Quân Phù Chú
–self:UseItems(18,1,266,1) — Du Tử Hộ Thân Phù
–self:UseItems(18,1,267,1) — Thiên Lý Chỉ Khát Đơn
self:UseItems(18,1,89,1) — Tinh Khí Tán (500)
self:UseItems(18,1,89,2) — Tinh Khí Tán (1000)
self:UseItems(18,1,90,1) — Hoạt Khí Tán (500)
self:UseItems(18,1,90,2) — Hoạt Khí Tán (1000)
self:UseItems(18,1,109,1) — Rương báu của Mã Xuyên Sơn
self:UseItems(18,1,676,1) — Túi cũ

=”===================================”

Advertisements
Chuyên mục:kiếm thế

WordPress Thesis Theme – Personalizing your Thesis Design

Let us customize the look and feel of your WordPress blog utilizing the Thesis theme. Examine your blog in default Thesis set up. As you can see, this setting is really ordinary. Nevertheless, you can easily pretty up the Thesis theme by way of its adaptable layout.

Begin with columns and sidebars for Thesis on WordPress

 1. Log onto WordPress
 2. Configure Thesis theme
 3. Access Thesis Design Options
 4. Expand and collapse columns accordingly
 5. Customize Website design layout
 6. Define column(s)
 7. Change column(s) order
 8. Commit changes
 9. Review the blog

Initially, confirm you’ve the Thesis theme installed on your WordPress blog. After that,go ahead and gain access to Thesis Options. Then, select Design Options. For more advanced users, you may select customizable characteristics by looking at your CSS options. Head over to Custom File Editor. After that, modify the custom.css, layout.css, or any extra PHP functions in custom_functions.php. For beginners, you are able to modify your selections by viewing Thesis Design Options.

On the Thesis Design Options panel, you’ll view a range of choices. You could expand and collapse the options accordingly to look into the choices that are available to you. Let us analyze the critical selections which you will use in your WordPress blog.

To begin with, why don’t we have a look at Site Layout. Here, you could modify the columns you need in your blog. For instance, if you desire a blog which has 2 sidebars, then you want to choose 3 columns. If you would like a blog that has only one sidebar, go ahead and select 2 columns. Finally, for a blog that has no sidebar whatsoever, select 1 column.

Beneath the column selections, you may stipulate the width of your columns, which includes content column and also sidebars. You may make your modifications at this time. Once you have made your expected adjustments, go ahead and scroll straight down, then click on the Save button.

Now, let us look into the blog once again to verify the alterations. Go ahead and refresh the web page. If you look closely at your sidebars and column widths, you’ll be able to notice the modification.

Once you have verified the adjustments, proceed and return to your Thesis settings page. Now, click on Column Order. Expand the tab. Here, you may opt to have your sidebars arranged all the way to the right, all the way to the left, or a single sidebar on either side of the page. There will be a related number of sidebars visible in accordance with your column settings. For example, if you’ve chosen two columns, you will see one sidebar.

Now, you may choose the display preference for your sidebar. Click on Save to continue. To verify your adjustments, proceed and refresh the web page. Your Thesis motif should indicate the changes you’ve just committed.

Modify font choices on Thesis for WordPress

1.Expand the “Fonts, Colors and More!” column

2.Access Font Options

3.Pick font for body and articles and other content

4.Choose web site background color

5.Pick web page background color

6.Pick primary text color

7.Click on Save

8.Preview by reloading the web page

Why don’t we customize the font selections in Thesis. Go ahead and expand the “Fonts, Colors, and More!” column to get started. The first thing you ought to observe is the font settings. You can start by selecting the font of your choice for the body and content and articles area. After you have chosen the font of your personal preference, proceed and change the color of your internet site background page. Click the color section and pick out the proper color of your choosing. You may also alter the color of the page background, but many admins choose to leave it white in the majority of cases. Now, you may select the key text color.

Feel free to carry on to look through the numerous selections. You can customize the themes as much as you prefer, especially while accessing the Navigation Menu. Once you have made all the required modifications to your blog, go ahead and click on Save. After that, you’ll want to recharge the web page to validate the alterations you’ve made. You may now see the color themes you’ve just put in place.

Make use of the Multimedia Box in Thesis for WordPress

Now, why don’t we view the Multimedia Box. You may expand the Multimedia Box now. There are a number of customizable options in Multimedia Box, and here you can choose to show rotating images, in addition to adding links to the images. Also, you may decide to embed a video to your blog by just simply adding the video code. Additionally, the Multimedia Box will enable you to utilize custom codes. The custom codes are not confined to programming or PHP codes. You may likewise incorporate HTML or anopt-in box. For example, you could utilize custom code for an opt-in box from AWeber and embed it into the Multimedia Box.

You may elect to delete the box totally by just clicking on the Do not Show Box. When complete, click on Save.

Check your modifications by reloading the page. If you clicked the Don’t Show Box selection, you’ll see the default box has now vanished. Now, users proceed right into your default sidebar, and then written content. The sidebar is controlled by WordPress widgets.

Add content to the sidebar on Thesis for WordPress

 1. Click on Appearance
 2. Click on Widgets
 3. Drag widget(s) into sidebar
 4. Click on Save

To add articles and other content to the sidebar, you could utilize custom.php, however , for the newbie users, there’s another way. Proceed and click on Appearance. After that, click on Widgets. You can drag all of the widgets into the applicable section. You can opt to drag the widgets into the sidebar, therefore adding written content to the sidebar. After you are through adding widgets, click on Save.

At this point, you’ll need to be sure that you have successfully updated and customized your blog according to your preferences. To make sure that you’ve added the widgets to the sidebar, go ahead and reload the web page once more. Each of your preferred settings should be shown appropriately.

For more ideas or aid, read the support forums on WordPress to learn about the other features you could modify. Furthermore, the user guide could enable you to further modify your Thesis WordPress theme.

 

Chuyên mục:VIDEO Thẻ:

Từ điển Kiếm Thế Tập 1 và 2 (Lv 40 và 80 )- Cách đổi bạc khóa thành đồng khóa

tập 1

Bộ câu hỏi thứ 1 : Thao tác ít gặp
Bộ này gồm 3 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 50 xu khóa .
Câu hỏi 1 : Làm thế nào để đưa trang bị vào thanh tán gẫu ?
Trả lời : Ctrl + nhấp chuột trái vào trang bị
Câu hỏi 2 : Phím tắt để thay đổi trang bị là gì ?
Trả lời : Ctrl + W
Câu hỏi 3 : Nếu muốn thực hiện các thao tác như : tán gẫu , giao dịch , kiểm tra trang bị với người chơi khác thì phải làm gì ?
Trả lời : Ctrl + Nhấp chuột phải vào người chơi .

Bộ câu hỏi thứ 2 : Bản đồ nhỏ ( gồm 3 câu hỏi ,tiền cược 500 bạc khóa ,phần thưởng 50 xu khóa )
Câu hỏi 1 : Phím tắt để mở , đóng bản đồ nhỏ là gì ?
Trả lời : Phím Tab
Câu hỏi 2 : Sau khi đưa chuột vào Bản đồ nhỏ , làm cách nào để kéo rê bản đồ ?
Trả lời : Nhấp giữ chuột phải và kéo
Câu hỏi 3 : Làm cách nào tự tìm đường trong Bản đồ nhỏ ?
Trả lời : Nhấp chuột trái vào điểm đến trên Bản đồ nhỏ

Bộ câu hỏi thứ 3 : Lửa trại ( gồm 5 câu hỏi , tiền cược 1000 bạc khóa ,phần thưởng 100 xu khóa )
Câu hỏi 1 : Loại quái nào sau đây không làm rơi lửa trại ?
Trả lời Quái thường
Câu hỏi 2 : Hiệu quả của lửa trại là gì ?
Trả lời : Người chơi trong phạm Lửa trại mỗi 5 giây được nhận kinh nghiệm
Câu hỏi 3 : Sau khi đốt lên , lửa trại sẽ duy trì được bao lâu ?
Trả lời : 15 phút
Câu hỏi 4 : Uống rươu trong lúc đốt lửa có lợi ích gì ?
Trả lời : Nhận được nhiều kinh nghiệm hơn
Câu hỏi 5 : Tổ đội 6 người cùng nhau uống rượu khi đốt lửa …. ? ( mõi tay quá )
Trả lời : 5 người uống Tây bắc vọng , 1 người uống Nữ nhi hồng

Bộ câu hỏi thứ 4 : Đồ dự phòng ( 3 câu hỏi , mất 1000 bạc khóa , được 100 xu khóa )
Câu hỏi 1 : Vật phẩm nào sau đây không được đặt trong thanh trang bị phụ ?
Trả lời : Bí kíp
Câu hỏi 2 : Mất bao lâu cho 1 lần thay đổi trang bị ?
Trả lời : 60 giây
Câu hỏi 3 : Khi đăt vũ khí có trang bị khóa vào thanh trang bị , vũ khí có bị khóa ko ?
Trả lời : Phải

Bộ câu hỏi 5 : Hiệu quả sát thương ngũ hành ( 5 câu hỏi , mất 1000 bạc khóa và được 100 xu khóa )
Câu hỏi 1 : Hiệu quả thọ thương là gì ?
Trả lời : Không thể di chuyển va thi triển kĩ năng nhưng có thể uống thuốc
Câu hỏi 2 : Hiệu quả suy nhược là gì ?
Trả lời : Giảm lực tấn công
Câu hỏi 3 : Hiệu quả làm chậm là gì ?
Trả lời : Làm chậm tốc độ di chuyển và thi triển kĩ năng
Câu hỏi 4 : Hiệu quả bỏng là gì ?
Trả lời : Khi bị tấn công thọ thương càng nặng
Câu hỏi 5 : Hiệu quả choáng là gì ?
Trả lời : Không thể thi triển kĩ năng và di chuyển , không thể uống thuốc

Bộ câu hỏi 6 : Cách tính kĩ năng ( 3 câu hỏi , bõ ra 2000 bạc khóa và được 200 xu khóa )
Câu hỏi 1 : Những nhân tố nào sau đây không liên quan đến xác xuất chính xác ?
Trả lời : Sức tấn công của mình
Câu hỏi 2 : Độ chính xác tối đa và tối thiểu là bao nhiêu ?
Trả lời : 95% , 5%
Câu hỏi 3 : Đòn tấn công chí mạng gấp mấy lần tấn công thường ?
Trả lời : 1,8 lần

Tập 2

Bộ câu hỏi thứ 1 : Lãnh Thổ Chiến — NPC
Bộ này gồm 4 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 200 đồng khóa
Câu hỏi 1 : Nhận Quân nhu của Tranh đoạt Lãnh Thổ ở đâu ?
Trả lời : Quan Lãnh Thổ của các thành .
Câu hỏi 2 : Những đạo cụ bang hội mua từ chỗ Quan Lãnh Thổ không được sử dụng cho người chơi nào ?
Trả lời : Người chơi không thuộc bang hội .
Câu hỏi 3 : Trong thời gian Lãnh Thổ Chiến , chức năng truyền tống chiến trường của Xa Phu có thể giúp các thành viên bang hội đi đến đâu ?
Trả lời : Lãnh thổ bang hội đã chiếm được .
Câu hỏi 4 : Mua Luyện hóa đồ chỉ (bộ danh vọng ) của Tranh đoạt lãnh thổ ở đâu ?
Trả lời : Quan Lãnh Thổ .

Bộ câu hỏi thứ 2 : Lãnh Thổ Chiến — Quy tắc ( 2 )
Bộ này gồm 5 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 200 đồng khóa
Câu hỏi 1 : Thời gian chinh chiến , cách nhận được tích lũy của bang hội chính xác là ?
Trả lời : Khi chinh chiến đánh lùi nhân vật hoặc NPC của kẻ địch sẽ không nhận được .
Câu hỏi 2 : Cách nói nào dưới đây về Long Trụ là chính xác ?
Trả lời : Số lần làm mới Long Trụ càng nhiều sau khi bị đánh hạ lần kế , tích lũy ban …
Câu hỏi 3 : Điều kiện Lãnh Thổ phe minh phát sinh bang hội NPC phản công gồm mục nào sau đây ?
Trả lời : Thiết lập làm lãnh thổ thành chính .
Câu hỏi 4 : Điều kiện bản đồ Lãnh Thổ bị bang hội NPC phản công thành công là gì ?
Trả lời : Khi chinh chiến kết thúc , tích lũy bang hội của bang hội NPC trong bản đồ này cao ( hơn tích lũy phe mình )
Câu hỏi 5 : Về kết quả chiếm lĩnh lãnh thổ bang hội NPC phản công thành công , mục nào dưới đây là chính xác ?
Trả lời : Quyền chiếm lĩnh lãnh thổ này bằng 0 , chiếm lãnh thổ lần kế bang hội muốn t ….

Bộ câu hỏi thứ 3 : Lãnh Thổ Chiến — Quy Trình
Bộ này gồm 3 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 200 xu khóa
Câu hỏi 1 : Tranh đoạt Lãnh Thổ bắt đầu lúc nào ?
Trả lời : 20h00 thứ 7 và chủ nhật .
Câu hỏi 2 : Khoảng thời gian Tuyên chiến là ?
Trả lời : 20h00 – 20h30 Thứ 7 và chủ nhật
Câu hỏi 3 : Tranh đoạt Lãnh Thổ bắt đầu lúc nào ? ( Ý của nó là khoảng thời gian Chinh Chiến – Không biết thằng nào dịch thuật mà làm ăn ẩu quá )
Trả lời : 20h30 Thứ 7 và chủ nhật

Bộ câu hỏi thứ 4 : Lãnh Thổ Chiến — Thao tác giao diện
Bộ này gồm 6 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 300 xu khóa
Câu hỏi 1 : Vào bản đồ chinh chiến trong thời gian diễn ra chiến tranh , làm cách nào để tra tìm chiến công cá nhân và tích lũy bang hội ?
Trả lời : Phím ~
Câu hỏi 2 : Cách kiểm tra tình hình chiếm lĩnh lãnh thổ hiện tại ?
Trả lời : Nhấn Tab , sau đó nhấp vào nút ” bản đồ lãnh thổ ” .
Câu hỏi 3 : Trong giao diện bản đồ lãnh thổ , biểu tượng màu trắng mang ý nghĩa gì ?
Trả lời : Lãnh thổ chưa bị bang hội nào chiếm lĩnh , cần tuyên chiến mới có thể tấn công .
Câu hỏi 4 : Trong giao diện bản đồ lãnh thổ , biểu tượng màu đen mang ý nghĩa gì ?
Trả lời : Lãnh thổ chưa mở chức năng Tranh Đoạt Lãnh Thổ .
Câu hỏi 5 : Trong giao diện bản đồ lãnh thổ , làm sao để xem bản đồ tranh đoạt của từng lãnh thổ nhất định ?
Trả lời : Đưa trỏ chuột đến biểu tượng vùng lãnh thổ đó .
Câu hỏi 6 : Trong giao diện bản đồ lãnh thổ , nếu giữa 2 lãnh thổ có 1 tòa thành thì hai lãnh thổ này có được xem là kế cận nhau không ?
Trả lời : Phải

Bộ câu hỏi thứ 5 : Lãnh Thổ Chiến — Quy Tắc
Bộ này gồm 9 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 500 xu khóa
Câu hỏi 1 : Khi bang hội chưa có lãnh thổ , nên ưu tiên tấn công vùng lãnh thổ nào trước ?
Trả lời : Tuyên chiến và tấn công lãnh thổ Tân Thủ Thôn
Câu hỏi 2 : Cách nói về Lãnh Thổ Tân Thủ Thôn , cái nào đúng ?
Trả lời : Lãnh thổ Tân Thủ thôn chỉ có thể chiếm lĩnh 1 lần , quyền chiếm lĩnh sẽ bị …
Câu hỏi 3 : Sau khi chiếm lĩnh Tân Thủ Thôn , không được phép áp dụng phương án tấn công nào sau đây ?
Trả lời : Trực tiếp tấn công các lãnh thổ lân cận chưa bị bang hội chiếm lĩnh
Câu hỏi 4 : Sau khi chiếm lĩnh lãnh thổ không phải Tân thủ thôn , không được phép áp dụng phương án tấn công nào sau đây ?
Trả lời : Tuyên chiến và tấn công lãnh thổ Tân Thủ Thôn
Câu hỏi 5 : Cuộc chiến kết thúc , căn cứ tiêu chuẩn nào để quyết định quyền sở hữu bản đồ ?
Trả lời : Tích lũy bang hội
Câu hỏi 6 : Trong thời gian chinh chiến , những trường hợp nào sau đây không được nhận chiến công cá nhân ?
Trả lời : Bị trọng thương nằm tại chỗ
Câu hỏi 7 : Khi người chơi đang trong trạng thái chinh chiến , không được tấn công nhân vật nào ?
Trả lời : Người chơi không phải trạng thái chinh chiến
Câu hỏi 8 : Trường hợp nào sau đây không được chuyển sang trạng thái chinh chiến ?
Trả lời : Chưa tuyên chiến đã bị các bang hội khác chiếm lãnh thổ
Câu hỏi 9 : Khi cuộc chiến kết thúc , đến gặp Quan Lãnh Thổ nhận phần thưởng , nhân tố nào không liên quan đến thưởng danh vọng ?
Trả lời : Chưa nhận Quân Nhu .

Bộ câu hỏi thứ 6 : Lãnh Thổ Chiến — Thiết Lập Bang Hội
Bộ này gồm 5 câu hỏi bạn phải bõ ra 500 bạc khóa để có thể tham gia , phần thưởng là 300 xu khóa
Câu hỏi 1 : Người chơi nào trong bang hội có quyền tuyên chiến ?
Trả lời : Bang chủ hoặc những thành viên có quyền tuyên chiến .
Câu hỏi 2 : Lúc nào có thể đến Quan Lãnh Thổ thiết lập thêm Quân Nhu bang hội ?
Trả lời : Lúc tuyên chiến và chinh chiến .
Câu hỏi 3 : Trong thời gian chinh chiến , đến gặp Quan Lãnh Thổ thiết lập thêm Quân Nhu bang hội cần tiêu hao cái gì ?
Trả lời : Quỹ Xây dựng bang hội .
Câu hỏi 4 : Sau khi bang hội chiếm được lãnh thổ , mục nào sau đây ko là lợi ích của việc đưa lãnh thổ trở thành thành chính ?
Trả lời : Trong thời gian chinh chiến , ở thành chính có thể nhận được thêm chiến công .
Câu hỏi 5 : Lúc nào có thể đến Quan Lãnh Thổ nhận thêm phần thưởng Tranh đoạt Lãnh Thổ chiến cho bang hội ?
Trả lời : Kết thúc thời kỳ chinh chiến .

Lưu ý: Trả lời sai hoặc không trả lời sẽ mất số bạc khóa ta bỏ vào, chúc các bạn may mắn (^_^)

Chuyên mục:kiếm thế Thẻ:

Inserting Images Into WordPress

How to Use and Format Images in WordPress

Let’s take a look at how to add and edit images in your WordPress posts and WordPress pages.

Add content to your WordPress blog

 1. Access WordPress dashboard
 2. Click on WordPress sample blog
 3. Click on Edit
 4. Add content
 5. Add an image

To get started, the first thing you need to do is add content to your WordPress blog. Click on the sample WordPress blog. Next, click on Edit. Now you can see your WordPress post. Edit the post by adding content. To add an image to your WordPress post, just place the cursor where you want the image to be inserted. Then, click on the Add an Image icon.

Finding and adding an image

Next, you can either choose to upload a file from your computer, or you can point to an image using a URL if you prefer. Or, if you have already uploaded images to your WordPress blog, then you can select images from the media library. If this is your first time adding an image, you will probably upload the image using files from your computer.

Go ahead and select the image from your computer now. Try browsing images by thumbnails because doing so will help improve your search and thumbnails will enable you to see which related images should be placed on your blog. After you select the image, it will automatically upload to your WordPress media library.

Resolve error messages by fixing WordPress permissions

 1. Launch your FTP software
 2. Connect to your web host
 3. Click on public_html
 4. Find the wp-content folder
 5. Right click the wp-content folder
 6. Click on File Permissions
 7. Change permissions to 777
 8. Click OK

If this is the first time you are uploading an image to your WordPress blog, then you may get an error message that reads, “Unable to create directory at wp-content/uploads” and another following error asking, “Is the parent directory writable by the server?” These errors are telling you that your wp-content folder does not have the correct access permissions.

It is easy to adjust your permissions in order to allow images to function properly on your WordPress blog. First, launch your favorite FTP program. Next, connect to your web host. Then, browse the public_html folder and select the wp-content folder. You will want to change the permissions by right clicking the folder, and then selecting File Permissions. Most web hosting accounts will allow the code 777 as the correct permissions, so enter this number as your file permission on the wp-content folder. Then, click OK.

Now that you have set the correct access permissions to the wp-content folder, you can return to the WordPress dashboard to check on the image compatibility and to ensure the error messages have been removed. Once you are on the WordPress dashboard, access the image upload feature again. Click on File. Then, select the image and click Open. The image should now upload successfully to your WordPress blog without any errors.

Edit your images in WordPress

 1. Select image
 2. Access editing screen
 3. Make changes
 4. Click on Insert into Post

You can edit images easily in WordPress. First, select the image. Then, access the editing screen.

Edit titles, captions, and adding a URL

You may wish to edit the title and give your image a caption. You may also want to give your image a description and a link URL. Adding a link URL to the image will route the user’s click to a website of your choice. This is a great teaser and a good way to lead your visitors to special pages within your WordPress blog.

Select alignment

Next, you will want to make sure to edit the alignment of the image. For example, if you want to align the image to the left, select Left, and so on. You can also choose to display the full-size image or just the thumbnail of the image. If you choose to display the thumbnail version, your image will be automatically clickable. When someone clicks on the thumbnail, they will be taken to the full-size image. Select either full-size or thumbnail image options, and click on Insert into Post.

Next, you will want to confirm the appearance of the image within the blog post. Be sure to confirm your image settings. For instance, if you selected a certain alignment, caption, or image-type option, you will want to confirm your settings by accessing the post and refreshing it to verify the correct settings are appearing correctly.

Edit your post-published images in WordPress

 1. Click on the image
 2. Find editing icons
 3. Click on leftmost icon
 4. Access newly-opened editing window
 5. Make post-publish edits or changes
 6. Click on Update

If you want to make changes to the image after it has been published to the post, you can use your mouse to hover over the image to access editing features. Alternatively, you can click on the image directly and access the two icons that appear. The rightmost icon will delete the image, while the left icon will allow you to make changes and edit the image. Click on the leftmost icon to begin making changes to your post-published image.

After clicking the leftmost icon, a new window will open with the main image-editing menu. Here, you can add a link to the image, change alignment, and access advanced functions. Also, you can choose thumbnail or full-size options simply by clicking and dragging the scale box. Afterward, you can access a live preview of the image size in instant time. For advanced functions, you can change the actual folder location of the image once it has been uploaded to your WordPress blog. You can also add borders, vertical or horizontal space, and more.

Many users prefer to open up the editing screen in a new window. Try using the editing features in a new window, and be sure to click on Update when you are through. You will return to your WordPress dashboard quickly, without the hassle of having to click the back button. Just close the browser window after editing.

Feel free to go through any or all of your WordPress images to edit and adjust the image settings. You can add more images to your posts as well or feel free to simply upload an entire library of images now for use later.

You have just successfully developed the skill of uploading, editing, and managing images in WordPress.

 

Chuyên mục:VIDEO Thẻ:

How to use WordPress Max Banner Ads

This tutorial is continued with full written instructions to WordPressVideos.TV In this video I’ll show you, such as banner ads on your WordPress blog just display with the Max Banner Ads WordPress Plugin. Now this plugin is not listed in this directory? WordPress.org leads, so m? You probably need to to Google.com and search for “max banner ads go”. And then click on the Max Banner Ads Website and on this website, k? You can watch a video to see how the Max Banner Ads Plugin tats? Chlich works, and then k? You can just click on “Now Download “to download the plugin, unpack the plugin, and then upload it to your WordPress wp-content folder. Once you upload the plugin, then k? You can simply search for it in your WordPress plugins page, and in this case, I really can with the Max Banner Ads PRO version of the pluginthat you buy k? Always sp? Ter . The only difference is that with the normal version, with the standard version there is a link to the Max Banner Ads plugin itself, however, k? Can you change that link with your own ClickBank ID.

Chuyên mục:VIDEO Thẻ:

Bộ Plugins Kiếm Thế ATDng – câp nhật ngày 10-10- 2010

 

Cập nhật đến ngày 10/10/2010

– Fix lỗi

– Sẽ có tính năng mới trong version mới

– Thêm chức năng tự đọc thư, lấy tiền, lấy vật phẩm Ctrl + I

Cập nhật đến ngày 29/09/2010

– Thêm chức năng Ctrl + S : Stop All

Cập nhật đến ngày 27/09/2010 – fix lỗi cho Thỏ Ngọc ăn

…………………………

Cập nhật đến ngày 20/09/2010:
– Sửa lỗi đổi vật phẩm Event, cho Thỏ Ngọc ăn
– Sửa lỗi lag di chuyển
– Sửa lỗi HLVM, ko đánh quái trụ PLHS
– Sửa lỗi Săn Hải tặc: ko trả nhiệm vụ
– Sửa lỗi BVĐ các bản đồ 5x, 7x
– Sửa lỗi tự động trả lời
– Bổ sung thêm về thành ghép HT, sửa đồ khi train full rương
– Bổ sung thêm di chuyển theo hành trình để Đoán hoa đăng (Alt+8).
– …

Cập nhật đến ngày 14/09/2010:
Hỗ trợ Event Trung Thu:
+ Phím tắt: Alt+6 để Bật / Tắt ép bánh Trung thu tự động, tình trạng Bật có 2 chế độ: Bật 1: Ép bánh thường, Bật 2: Ép bánh đặc biệt.
+ Trồng cây: Ctrl+P (Nhặt đồ)
+ Thỏ Ngọc: thì cứ đi train, hiện tại đã hỗ trợ nhưng chưa test kỹ (vì boss ít mà lại chết ko có NPC Thỏ Ngọc, pó tay)
Các Bạn test sớm và có ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh.

Cập nhật đến ngày 14/09/2010:
– Cập nhật theo phiên bản Game 2.0.1 (chưa biết đủ chưa, nhưng mới phát hiện lỗi Bản đồ) Mới cập nhật lại
– Sửa lỗi HLVM: tìm còn bỏ sót QAT.
– Sửa lỗi Săn Hải tặc.

DOWNLOAD


Hướng đẫn sử dụng Plugin

=”======================================
* Bấm END hiện Toolbar như sau
(Di chuyển chuột lên từng icon để biết chức năng của từng cái)


* Bấm F12 để xem hướng dẫn sử dụng:
Một số chức năng cơ bản:
– Ctrl+B: Thiết đặt BVD
– B: Bất đầu chạy BVD (bấm B 1 cái nữa là kết thúc)
– Ctrl+3: Săn HT (hay chủ key chat tại kênh Tổ đội: wanted)
– Ctrl+M (luôn bật): Tự động trả lời, tự động chọn menu khi click NPC
– Shift+X hay X: Ghép HT
– Ctrl+1: Đào kho báo (Nếu có PT thì đào theo nhóm, chủ key nhặt hết. không có PT thì đào kho báo bình thường)
– Ctrl+Q: Theo sau
– Ctrl+P: nhặt đồ siêu tốc
– Chức năng HLVM tự động kích hoạt khi bạn vào map đi HLVM
– Ctrl+A: Tự mua và sử dụng TL HL giảm giá

Tất cả chức năng được hướng dẫn rõ trong F12, nên mình chỉ nói rõ hơn về chức năng “Điều khiển từ xa”
VD:
– Nếu bạn muốn tất cả các acc trong pt chuyển thành chiếu đấu thì tại kênh tổ đội bạn chat: pk phe (tương tự pk off: luyện công …)
– Nếu muốn tất cả acc đi săn HT thì tại kênh tổ đội bạn chat: wanted

* Nếu muốn làm mới lại plugin nào thì bấm phím U rồi chọn cái plugin để reload (làm mới)
=”============================================

Một số tùy chỉnh mở rộng

* Chức năng lọc đồ mặc định sẽ giữ lại CM>20 để chỉnh lại
– Mở file \interface\btssl_autofight\auto_fight.lua tìm dòng
CODE
(((tbM.szName =”=” “deadlystrikeenhance_r”) and (tbMASS[1].tbValue[1] > 20)) or

Thay số 20 thành số khác
CODE
(((tbM.szName =”=” “deadlystrikeenhance_r”) and (tbMASS[1].tbValue[1] > 15)) or

* Để hiện EXP và Bạc
– Mở file \interface\sprTools\AutoReply.lua tìm dòng
QUOTE
if nDkn > 1999 then

Thay số 1999 thành số 0
QUOTE
if nDkn > 0 then
Tương tự:
CODE
if nBk > 199 then

Thay bằng
CODE
if nBk > 0 then
* Bỏ thoát game khi đứng yên 13 phút
– Mở file \interface\sprTools\miniclock.lua tìm đoạn
CODE
if (nTimeCount > 13) then
Exit()
end

Thay bằng
CODE
if (nTimeCount > 13) then
–Exit()
end
Muốn bỏ sử dụng Vật phẩm nào khi nhấn Ctrl+P
– Mở file \interface\sprTools\AutoPick.lua tìm và thêm — cái nào mình không muốn sử dụng
self:UseItems(18,1,252,1) — Rương tranh đoạt lãnh thổ
self:UseItems(18,1,193,1) — Túi quân hưởng (90)
self:UseItems(18,1,285,1) — Túi quân hưởng (110)
self:UseItems(18,1,336,1) — Túi quân hưởng (130)
self:UseItems(20,1,484,1) — Linh kiện cơ quan
self:UseItems(18,1,71,1) — Tu su dung Bạch Câu Hoàn
–self:UseItems(18,1,263,1) — Bách Bộ Xuyên Dương Cung
–self:UseItems(18,1,264,1) — Hình Thiên Chiến Bào
–self:UseItems(18,1,265,1) — Hành Quân Phù Chú
–self:UseItems(18,1,266,1) — Du Tử Hộ Thân Phù
–self:UseItems(18,1,267,1) — Thiên Lý Chỉ Khát Đơn
self:UseItems(18,1,89,1) — Tinh Khí Tán (500)
self:UseItems(18,1,89,2) — Tinh Khí Tán (1000)
self:UseItems(18,1,90,1) — Hoạt Khí Tán (500)
self:UseItems(18,1,90,2) — Hoạt Khí Tán (1000)
self:UseItems(18,1,109,1) — Rương báu của Mã Xuyên Sơn
self:UseItems(18,1,676,1) — Túi cũ

=”===================================”

Chuyên mục:kiếm thế Thẻ:

Danh vọng Tiêu Dao Cốc

Vượt ải Tiêu Dao Cốc là một trong những tính năng vô cùng hấp dẫn của Kiếm Thế, Tiêu Dao Cốcluôn thu hút được sự tham gia rất đông đảo của anh thư hào kiệt. Làm thế nào để có thể chế tác được các nguyên liệu nhặt được trong quá trình đánh Boss để thành những vật phẩm Tiêu Dao tăngdanh vọng quý giá?.

Điều kiện vào Tiêu Dao Cốc

   

 • Cấp 80 trở lên.
 • Tổ đội: tối thiểu 4 người. Đến gặp NPC Triệu Khảm ở Biện Kinh.
 • Mỗi ngày được vượt ải 1 lần.
 • Có thể cộng dồn tối đa 14 lần.

Nguyên liệu Tiêu Dao Cốc

– Trong quá trình vượt ải Tiêu Dao Cốc , lúc đánh quái của các ải, người chơi sẽ có cơ may nhặt được các loại nguyên liệu Tiêu Dao Cốc .

– Trong quá trình vượt ải, nếu có cơ may, người chơi sẽ gặp được NPC Liễu Khoát, bán phối phương gia công và phối phương chế tạo. Để học được phối phương này, kỹ năng sống của gia công và chế tạo phải đạt cấp 80 trở lên.

Sơ đồ chế tác nguyên liệu Tiêu Dao Cốc

– Sau khi sử dụng các nguyên liệu và kỹ năng sống tương ứng, sẽ chế tạo ra được vật phẩm Tiêu Dao Cốc : Huyết Ảnh Thương, Linh Thú Chiến Ngoa, Đơn Giáp Linh Phù, Tử Tinh Huyễn Bội, Tiên Linh Quả Phấn, khi sử dụng sẽ tăng điểm danh vọng (1 cái tăng 10 danh vọng ).

Giới hạn điểm danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Số vật phẩm Tiêu Dao Cốc sử dụng tăng danh vọng : 60 cái / ngày.
 • Được phép sử dụng lại: 00h00 ngày hôm sau.
 • Số điểm danh vọng Tiêu Dao cho phép trong 1 tuần: 3000 điểm danh vọng .
 • Được phép sử dụng lại: 07:00 sáng thứ 2.

Lưu ý

Nếu chưa đến 07:00 sáng thứ 2, nhưng số điểm danh vọng của người chơi chưa đạt 3000 điểm ( ví dụ: 2990 điểm ), nộp 60 vật phẩm Tiêu Dao Cốc sẽ mất cả 60 cái cũng chỉ được thêm 10 điểm danh vọng .

Vì thế để tránh mất mát không đáng có, người chơi chỉ nên nộp số lượng vật phẩm Tiêu Dao Cốc vừa phải cho NPC nếu danh vọng của người chơi gần đạt nguỡng tối đa trong tuần.

Danh vọng cấp 1 lên cấp 2 cần 1500 điểm (mua được bí kiếp luyện Bao Tay “Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ”)
Danh vọng cấp 2 lên cấp 3 cần 3000 điểm (mua được bí kiếp luyện Bội “Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ”)
Danh vọng cấp 3 lên cấp 4 cần 4500 điểm (mua được bí kiếp luyện Giày “Hài Tử Luyện Hóa Đồ”)

Mua bí kiếp Bao Tay, Bội, Giày cũng tại Hoàng Phi ở Tiêu Dao Cốc 1 hoặc 2 (202/199)
Nhấp vào ông ta và chọn dòng “Xem nhà ngươi có gì hay” để mua Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ, Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ, Hài Tử Luyện Hóa Đồ, tốn 10 vạn bạc cho mỗi loại.

Cách Luyện Hóa trang:

Đến Dã Luyện Đại Sư (194/196 – Vân Trung Trấn) hoạt bất cứ Dã Luyện Đại Sư nào.
Nhấp vào Dã Luyện Đại Sư, chọn dòng Luyện Hóa Trang Bị
Bỏ Món đồ mình muốn luyện (Bao Tay, Bội, hoặc Giày) vào 2 trong 16 ô bên dưới.
Bấm đồng ý.

Nếu đồ đã cường hóa và đã khóa thì khi bỏ vào, các bạn để ý tỉ lệ % thành công, nếu không đạt 100% thì có thể bỏ thêm Huyền Tinh vào, để nó đạt tỉ lệ % thành công cao hơn. Theo mình thì bỏ vào sao cho nó lên 100% cho chắc ăn.

Lưu ý:

Bội thì nên ép đồ 4% thì nó sẽ có thêm dòng chí mạng (hàng 20% không được cộng dòng chí mạng).

Ngoài lề: Mang Phù Chúc Phúc (cường hóa lên +4 thì sẽ kích tất dòng ẩn thứ 3 của Trang Sức)

Tất cả đồ ép phải là cấp 10, đồ ép hoạt đồ đổi (đồ săn boss không ép lên Tiêu Dao được).
Tất cả đồ Tiêu Dao khi ép nó sẽ có tên là Tiêu Dao và đẳng cấp xử dụng sẽ không giảm 10 cấp như đồ Lãnh Thổ Chiến.

Chuyên mục:kiếm thế